Kontrolna metoda 6. del

MamaZvercek5 Povzetek

Odzivno upravljanje je sistematičen proces stalnega dopolnjevanja, izboljševanja in preoblikovanja ukrepov v upravljanju. Upravljavsko tehniko moramo razumeti kot sproščen, svoboden eksperiment, ki je namenjen učenju in stalnemu vgrajevanju novih ugotovitev v proces upravljanja. Izbrane sisteme upravljanja moramo jemati zgolj kot hipoteze, ki jih je treba šele potrditi, in ne kot predpis oziroma dokončno odločitev. Ključno napako dela tisti, ki verjame, da je oborožen s popolnim znanjem; da v celoti in dokončno obvladuje svoje delo in torej ne potrebuje nikakršnega (samo)preverjanja.

 

Odzivno upravljanje bo uspešno le toliko, kolikor nam bo uspelo vanj vgrajevati povratne informacije, pridobljene z objektivno zasnovanim monitoringom.

Če je monitoring ustrezno zastavljen, bo upravljavcem omogočil oceno: 1) kako uspešna je bila njihova izhodiščna ideja, 2) koliko so se cilju že približali in 3) kako s prilagajanjem dejavnosti cilj tudi doseči. Z vsako novo informacijo o procesu bomo le-tega izboljšali.

Kljub novosti ideje o odzivnem upravljanju v svetu – Holling (cit. po Lee, 1999) je znamenito knjigo Adaptive environmental assesment and management namreč uredil in izdal šele leta 1978 – le-ta v Sloveniji ni nova. Pri nas se je za sistem, ki ga upravljavci obnovljivih naravnih virov lahko s pomočjo rezultatov in izkušenj iz že opravljenega dela kontrolirajo, bogatijo in (pre)usmerjajo, uveljavil izraz »kontrolna metoda v gospodarjenju z divjadjo.« Odzivno upravljanje divjadi je v polnem pomenu zaživelo že leta 1975 na območju takratnega Gozdnega gospodarstva Postojna. Takratna lovsko-upravljavska organiziranost, posrečena kadrovska zasedenost in pereča gozdno gojitvena problematika v Postojnskem gozdnogospodarskem območju so omogočili radikalen zasuk v veljavni politiki varstva, gojitve in lova divjadi, še posebej jelenjadi.

Procesi v populacijah divjadi praviloma potekajo na velikih površinah. Zato jih je treba temu ustrezno tudi spremljati. Brez dobrih terenskih sodelavcev, med katerimi imajo vsekakor pomembno vlogo tudi lovci, velikopovršinskega monitoringa ni mogoče uspešno izpeljati. Ker so lovci praviloma dobri poznavalci divjadi in lokalnih razmer, je njihovo sodelovanje pri monitoringu dogajanj v populacijah in habitatih pogosto uporabljen in upoštevan način dela v evropskih in severnoameriških raziskavah divjadi.

Tudi v Sloveniji smo mnoge projekte trajne spremljave populacij divjadi lahko izpeljali le s pomočjo lovcev. Sestavna dela projekta Ekologija divjega petelina v Sloveniji sta bila kartiranje aktivnih in opuščenih rastišč divjega petelina (inventarizacija) in vsakoletno preštevanje (monitoring) divjih petelinov na aktivnih petelinjih rastiščih v obdobju 1980–1986. Popisali in kartirali (v karte z merilom 1 : 25.000) smo 443 v času projekta večinoma aktivnih rastišč (Adamič, 1986). Tako smo ustvarili podatkovno bazo, s katero je bilo mogoče zaznati spremembe v aktivnosti rastišč in spremembe lokalnih številčnosti divjega petelina. Po koncu tega projekta sta spremljanje aktivnosti rastišč in spomladansko preštevanje petelinov postala sestavina drugih podobnih nadaljevalnih projektov. Lovci so imeli zelo pomembno vlogo tudi pri oblikovanju Osrednjega registra podatkov o rjavem medvedu v Sloveniji (Adamič, 1993) – tj. vsakoletnem preštevanju (monitoringu) rjavih medvedov na mrhoviščih in krmiščih na razširjenem osrednjem varovalnem območju te živalske vrste. Iz kontinuirano zbranih podatkov preštevanja, s katerim smo v Sloveniji v sodelovanju z lovskimi organizacijami pričeli oktobra 1993, so razvidni: (opažena) struktura populacije, delež vodečih samic, povprečno število mladičev na eno vodečo samico, povprečno število medvedov na eno števno mesto v različnih delih osrednjega območja itn. Torej dragocen niz informacij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v trajnostnem (odzivnem) upravljanju rjavega medveda v Sloveniji.

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete smo na začetku leta 2004 v sodelovanju z drugimi ustanovami oblikovali Osrednji slovenski register velike lovne divjadi in velikih zveri. Prostorsko naj bi register prekrival vso Slovenijo, zato so v njegovo vzdrževanje vključene vse organizacije, v okviru katerih v Sloveniji poteka lov divjadi in velikih zveri. V njem se od začetka leta 2004 vodi enotna evidenca o vsej uplenjeni in/ali drugače izločeni (poginuli, povoženi) veliki divjadi in velikih zvereh v Sloveniji. Za vsak izločen osebek se v registru trajno zbirajo podatki o: lovski organizaciji-upravljavki lovišča, biološki vrsti divjadi, spolu, neto telesni masi, ocenjeni starosti, trofejni vrednosti, geografski lokaciji, vrsti izločitve in datumu izločitve.

Za zajemanje podatkov o natančni geografski lokaciji izločitve živali smo za vse lovske družine in lovišča s posebnim namenom pripravili karte v merilu 1 : 50.000 z vrisanimi in oštevilčenimi kvadranti velikosti 1 x 1 km, s šifrantom, z okvirnimi mejami lovišča ter natančnimi navodili za odčitavanje in vnos podatkov. Bistvena prednost omenjenega registra je v prostorski natančnosti evidentiranega mesta izločitve živali. V njem so podatki namreč prostorsko določeni na ravni kvadranta s površino 1 km², v starejših sistemih pa so bili opredeljeni z mejami celega lovišča.

Enoten, trajno vzdrževan register bo podlaga za prihodnje spremljanje uspešnosti upravljanja populacij divjadi in velikih zveri na več ravneh (lovišče, lovsko-upravljavsko območje, država) in za prihodnje študije: (1) o območjih razširjenosti ter prostorski spolni in starostni zgradbi populacij divjih živali, (2) o odnosih med zgradbo življenjskega okolja divjadi in njenega telesnega in zdravstvenega stanja ter njene trofejne vrednosti, (3) o povezavah med populacijskimi značilnostmi (npr. gostoto) in škodo na kmetijskih površinah ali poškodbami gozda, (4) o odnosih med različnimi živalskimi vrstami ipd.

Lovci so dragoceni in zainteresirani sodelavci pri številnih raziskavah prostoživečih živali in njihovega okolja. Izobraževanje lovcev –obvezno pred sprejemom v lovsko društvo, pa tudi kasnejše dopolnilno – bi moralo biti zato usmerjeno tudi tako, da bi jih usposabljalo za sodelovanje pri monitoringih populacij divjadi in njihovih habitatov, pa tudi pri konkretnih raziskovalnih nalogah in projektih. Seveda je pri izbiri sodelavcev treba upoštevati individualne razlike v naklonjenosti in vrednotenju raziskovalnega dela. Zaradi prevrednotenih pogledov na lov in lovstvo so pred lovci vsak dan težje naloge. Le strokovno usposobljen lovec je lahko zaupanja vreden sodelavec in sogovornik raziskovalcev ter drugih skupin prebivalcev, zainteresiranih za upravljanje z divjadjo.

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube