Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja ...

docPravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom

Na podlagi drugega odstavka 43. člena in drugega odstavka 55. člena ter v zvezi s 15. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

P R A V I L N I K
o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena
s protipravnim lovom

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:

– vrsto, moč lovskega orožja in minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali;

– način zasledovanja ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali s psom krvoslednikom in

– višino škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom.

2. člen

(vrsta lovskega orožja)

(1) Lovsko orožje je dolgocevno in kratkocevno strelno orožje kategorij B1, B5, B6, C1, C2, C3 in D1, ki so opredeljene v predpisu, ki ureja orožje.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je izjemoma pri lovu dovoljena tudi uporaba orožja iz kategorije B4, vendar se nabojnik ne sme napolniti z več kot dvema nabojema.

(3) Kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel.

3. člen

(lovsko strelivo)

(1) Lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s šibrami.

(2) Krogle so lahko polno oplaščene, delno oplaščene in neoplaščene.

(3) Strelivo za lovsko orožje pri lovu na posamezne vrste divjadi in velikih zveri je predpisano v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen

(lov posameznih vrst divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali)

(1) Za vse vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali iz priloge 1 se uporablja lovsko orožje z risano cevjo in naboji s kroglami z razširnim (ekspanzijskim) učinkom, katerih minimalne lastnosti so določene v prilogi 1.

(2) Pri lovu na druge vrste divjadi je dovoljeno uporabljati lovsko orožje in strelivo kot je opredeljeno v 2. in 3. členu tega pravilnika.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabljati lovsko orožje z naboji s šibrami, a le pri lovu na:

– jazbeca, lisico, kuno belico, kuno zlatico, rakunastega psa, pižmovko, nutrijo, malo poljsko divjad, šojo, srako in sivo vrano ter

– druge zavarovane vrste ptic, ki jih je dovoljeno streljati v skladu z dovoljenjem ministra, pristojnega za varstvo narave.

(4) Pri lovu na divjega prašiča je dovoljeno uporabljati tudi lovsko orožje z gladko cevjo in naboji s kroglo za gladko cev.

5. člen

(ranjena in obstreljena divjad in zavarovane vrste prosto živečih živali)

(1) Za usmrtitev ranjene in obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je dovoljena uporaba lovskega orožja in streliva v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.

(2) Za zasledovanje in usmrtitev ranjene in obstreljene nevarne divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je dovoljena tudi uporaba lovskega orožja z gladko cevjo in naboji s kroglami za gladko cev ter naboji s šibrami debeline najmanj 7,65 milimetrov.

6. člen

(način zasledovanja divjadi in velikih zveri)

(1) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na parkljasto divjad ali veliko zver, ki ni padla na mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa krvoslednika, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.

(2) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na ostalo divjad, ki ni padla na mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.

(3) Za iskanje obstreljenih ali ranjenih velikih zveri je dovoljeno uporabljati le tiste pse, pri katerih so poleg dela po krvnem sledu preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu velikih zveri v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.

(4) Če lovska organizacija nima lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, mora za iskanje obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri najeti vodnike s preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu. Stroške je v primeru najema dolžna poravnati lovska organizacija, ki nima lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu.

(5) Vodniki iz prejšnjega odstavka zasledujejo obstreljeno ali ranjeno divjad in velike zveri tudi preko meja matičnega lovišča. Vodnik je v tem primeru v sodelovanju z upravljavcem lovišča dolžan pred prestopom lovske meje obvestiti vodstvo lovišča, v katerega namerava vstopiti. Če to iz objektivnih razlogov ni izvedljivo, mora o tem vodstvo vstopnega lovišča obvestiti takoj, ko je to mogoče. Upravljavec lovišča, kamor je obstreljena ali ranjena divjad ali velika zver vstopila, mora dovoliti iskanje in nuditi potrebno pomoč vodnikom s preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu.

(6) Upravljavec lovišča, kjer je bila divjad ali velika zver prvotno streljana, po uspešnem iskanju obstreljene ali ranjene divjadi ali velike zveri postane lastnik celotne uplenjene divjadi ali velike zveri.

(7) Upravljavec je dolžan o iskanjih obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri letno obveščati inšpektorat, pristojen za lovstvo, na obrazcu, ki je sestavni del letnega poročila o izvajanju koncesij.

7. člen

(višina odškodnine na divjadi)

(1) Za škodo na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom, je upravljavec upravičen do odškodnine po ceniku iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: cenik).

(2) Cene veljajo ne glede na spol, starost in stanje posameznega osebka divjadi.

(3) Jajca pernate divjadi (poljske jerebice, fazana, race mlakarice, šoje, srake in sive vrane) se zaračunavajo po polovični vrednosti ustrezne divjadi, naštete v ceniku.

(4) Odpadlo rogovje osebkov moškega spola, starejših od dveh let, vrst divjadi srna, navadni jelen in damjak, se zaračuna v višini ene desetine vrednosti ustrezne vrste divjadi po ceniku.

(5) Cenik velja tudi za osebke divjadi, njihove dele oziroma trofeje, najdene pri preparatorjih, ki nimajo dokaza, da je divjad legalno uplenjena.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:

– odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad (Uradni list RS, št. 6/01 in 16/04 – ZDLov-1) in

– odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi (Uradni list RS, št. 11/99 in 16/04 – ZDLov-1).

9. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-08-77/2005

Ljubljana, dne 12. julija 2005.

EVA 2005-2311-0041

Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

   Priloga 1:

   Vrste divjadi in zavarovanih prosto živečih vrst živali, za katere se pri lovu uporablja lovsko orožje z risano cevjo in
naboji s kroglami z razširnim (ekspanzijskim) učinkom naslednjih minimalnih lastnosti:
Tab1Pra
   Priloga 2: Vrednost odškodnine na divjadi, ki je pridobljena s protipravnim lovom
Tab2Pra

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube