15. del - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE / Člen 78 - konec

Člen 78 - konec
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega se ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Celoten zakon pdf

»XV. DEL

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

78. člen

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni, ki so za globo določene v 75., 76. in 77. členu tega zakona, razen za samostojnega podjetnika posameznika.

79. člen

(določitev pravice upravljanja z gojitvenimi lovišči in lastninjenje družbenega premoženja nekaterih upravljavcev gojitvenih lovišč)

(1) Podjetjema GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Fazan Beltinci oziroma gojitvenim loviščem Kozorog Kamnik in se prenese na Zavod kot novega upravljavca.

(2) Premoženje podjetij GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. z uveljavitvijo tega zakona postane last Republike Slovenije. Vlada to premoženje prenese v upravljanje Zavoda, ki prevzame tudi vse obveznosti podjetij GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. ter njune redno zaposlene.

(3) GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. se v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona izbrišeta iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije. Registrsko sodišče mora v navedenem roku izdati sklep o izbrisu.

(4) Pravico do upravljanja z gojitvenim loviščem Triglav Bled ima še naprej javni zavod Triglavski narodni park.

(5) Pravico do upravljanja z gojitveni lovišči Medved, Jelen, Pohorje in Prodi-Razor ima še naprej Zavod.

(6) Lovski zvezi Slovenije se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenima loviščema Žitna gora in Ljubljanski vrh in se prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz gojitvenih lovišč Žitna gora in Ljubljanski vrh.

(7) Podjetju Snežnik, d.d. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Snežnik Kočevska Reka in se prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz družbe Snežnik, d.d., ki so opravljali delo v enoti lovstvo.

(8) Podjetju Gojitveno lovišče Kompas Peskovci, d.o.o. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Kompas Peskovci in se prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz podjetja Gojitveno lovišče Kompas Peskovci, d.o.o.

(9) Premoženje, ki je last Lovske zveze Slovenije, družbe Snežnik, d.d. ter podjetja Kompas Peskovci, d.o.o. in se nahaja na območju sedanjih gojitvenih lovišč iz predhodnih treh odstavkov tega člena, Vlada lahko odkupi z neposredno pogodbo po pošteni tržni vrednosti oziroma po dogovorjeni pogodbeni vrednosti. Odkupi se lahko samo tisto premoženje, ki je vezano na dejavnost lovstva ali ki omogoča razvoj turizma in ostalih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

(10) Finančna sredstva za odkup premoženja dosedanjih upravljavcev gojitvenih lovišč pod pogoji iz tega člena se zagotovijo iz koncesnine od lovišč in prihodkov iz lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod, lahko pa tudi iz drugih virov, če tako določi Vlada.

80. člen

(ustanovitev lovsko upravljavskih območij, lovišč s posebnim namenom in lovišč)

(1) Vlada ustanovi lovsko upravljavska območja in lovišča s posebnim namenom, oblikovana na podlagi dosedanjih gojitvenih lovišč, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vlada ustanovi lovišča s posebnim namenom na podlagi 7. člena tega zakona.

(2) Vlada ustanovi lovišča najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

81. člen

(upravljanje v loviščih s posebnim namenom in loviščih v prehodnem obdobju)

(1) Do ustanovitve lovišč s posebnim namenom iz prvega odstavka prejšnjega člena nadaljujejo z upravljanjem v dosedanjih gojitvenih loviščih Medved Kočevje, Jelen Snežnik, Pohorje, Prodi-Razor, Kočevska Reka, Kompas Gornji Petrovci, Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Fazan Beltinci, Žitna gora in Ljubljanski vrh sedanji upravljavci.

(2) Do ustanovitve lovišč iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma do podelitve koncesije nadaljujejo z upravljanjem v loviščih dosedanji upravljavci.

(3) Vlada najkasneje v treh mesecih po ustanovitvi lovišč podeli koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču in določi upravljavca.

82. člen

(dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij)

Dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij, sprejeti v skladu s Pravilnikom o vsebini lovskih načrtov območij (Uradni list RS, št. 27/99, 39/2000 in 109/2001), ostanejo v veljavi do oblikovanja novih lovsko upravljavskih območij.

83. člen

(podzakonski akti)

(1) Minister izda izvršilne predpise najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določila veljavnih predpisov.

84. člen

(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/95 – ZPDF in 89/99 – ZDru-A).

85. člen

(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – ZDLov-1A (Uradni list RS, št. 17/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»21. člen

(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.

(2) Obstoječi dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij veljajo do sprejema skupnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij iz petega odstavka 14. člena zakona.

(3) Prvi gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij po tem zakonu morajo biti izdelani za obdobje 2011–2020.

(4) Minister izda predpis iz 14. člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.

22. člen

Pri prvi podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena zakona po uveljavitvi tega zakona se upošteva naslednji prednostni vrstni red:

  1. lovska organizacija, ki je do javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena zakona v skladu s predpisi in načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem;

  2. lovska organizacija, katere večji del članov so lastniki zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma katere večji del članov ima stalno bivališče na območju lovišča;

  3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega upravljavca.

23. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube