Pravilnik o uporabi lovskih psov

Na podlagi devetega odstavka 48. člena in 28. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

pdfPRAVILNIK o uporabi lovskih psov v loviščih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa pogoje za pravilno uporabo lovskih psov čiste pasme v loviščih, pri posameznih oblikah lova, obveznosti upravljalca lovišča in skrb za pospeševanje lovske kinologije.

2. člen

(temeljna izhodišča in nosilci)

(1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določene oblike lova dokazati na veljavnih preizkušnjah naravnih zasnov, uspeh pa mora biti zabeležen v rodovniku in v evidencah preizkušenih psov.

(2) Šolan lovski pes je najnujnejše osnovno sredstvo za opravljanje gojitvenih in lovskih opravil.

3. člen

(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 1. Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z več kot dvema lovskima psoma goničema, ki divjad dvigata in ji glasno sledita.

 2. Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo dvigne in jo dalj časa glasno zasleduje.

 3. Jamar je lovski pes, ki se uporablja za iskanje, izgon divjadi iz jam in rovov.

 4. Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja za izsleditev ranjene divjadi.

 5. Lovska kinologija je dejavnost, ki se ukvarja z vzrejo, vzgojo in šolanjem lovskih psov, z izobraževanjem lastnikov, vodenjem evidenc in izdelavo programov dela.

 6. Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, krvosledcev, šarivcev, ptičarjev in prinašalcev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode in ki je lovsko uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v lovski praksi.

 7. Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi psi v vrsti drug ob drugem glasno pomika preko površine, tako da poženejo divjad proti vrsti strelcev na stojiščih.

 8. Preizkušen lovski pes je tisti, ki je uporabnost za lov dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in z uspešnim opravljanjem nalog v lovski praksi.

 9. Prinašalec (retriver) je lovski pes, ki divjad prinaša iz razgibanega terena in predvsem iz vode.

 10. Pritisk je način lova, pri katerem se največ trije gonjači tiho premikajo po stanišču divjadi, da bi jo dvignili in usmerili proti lovcem – strelcem.

 11. Ptičar je lovski pes, ki divjad poišče in s stojo v pozor nakaže kje divjad leži ter uplenjeno divjad prinese.

 12. Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije lovci.

 13. Šarivec je lovski pes, ki divjad išče v gosti podrasti, jo dvigne in glasno zasleduje na kratki razdalji.

II. UPORABA PSOV PRI POSAMEZNIH OBLIKAH LOVA

4. člen

(uporaba psov pri posameznih oblikah lova)

(1) Za delo v lovišču se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa.

(2) Za iskanje (sledenje) obstreljene velike parkljaste divjadi se lahko uporabi pse vseh lovskih pasemskih skupin, ki so opravili preizkušnjo v delu po umetnem krvnem sledu. Za iskanje obstreljenih medvedov se lahko uporabi izključno le tiste pse, pri katerih so, poleg dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu medveda. Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti priznane vodnike krvosledcev v okviru mreže iskalcev obstreljene divjadi. Seznam aktivnih vodnikov, razporejenih po lovsko gojitvenih območjih, se pred pričetkom vsake lovske sezone objavi v glasilu Lovec.

(3) Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo in sicer:

 1. Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:

goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;

ptičarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo za ptičarje (VUP);

šarivce, ki so opravili uporabnostno preizkušnjo za šarivce;

prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo za prinašalce.

 1. Za vse vrste lovov na malo poljsko divjad se uporablja:

ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP) ali širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP);

šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali uporabnostno preizkušnjo;

jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo za pse jamarje;

prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo za retrieverje.

 1. Za vse vrste lova na vodno divjad se uporablja:

ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP), širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP);

šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP);

jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) za pse jamarje;

prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo v prinašanju za retrieverje, lovsko vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) ali specialno lovsko preizkušnjo za retrieverje.

III. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA LOVIŠČA

5. člen

(obveznosti upravljalca lovišča)

(1) Vsak upravljalec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, šolanih in lovsko uporabnih psov, ki so usposobljeni za lov na tisto divjad, ki živi v lovišču.

(2) Za šolanje mladih psov mora lovska organizacija nameniti vsaj del lovišča bogatega z divjadjo. Šolanje in prosto gibanje psov v lovišču v času poleganja mladičev pri divjadi nista dovoljena.

(3) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na veliko parkljasto divjad ali medveda, ki ni padel v ognju, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa za delo po krvnem sledu.

(4) Na vsakih 1.000 ha lovišča za malo divjad mora upravljavec lovišča imeti najmanj enega psa, usposobljenega za takšen lov, oziroma mora v skupini več lovcev na skupinskem lovu zagotoviti najmanj enega psa, ki izpolnjuje pogoje, navedene v tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika.

(5) Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja vodna divjad in jo lovci tudi lovijo, mora upravljavec lovišča imeti zadostno število psov, ki ustrezajo zahtevam za lov na vodno divjad.

(6) Vodniki šolanih lovskih psov so praviloma poklicni ali pooblaščeni lovski čuvaji. Upravljavec lovišča lahko lovsko-čuvajsko službo zaupa predvsem vodnikom lovskih psov.

IV. PROGRAM ŠOLANJA, PREIZKUŠNJE NARAVNIH ZASNOV, TEKME PO POSAMEZNIH SKUPINAH

6. člen

(program šolanja, preizkušnje naravnih zasnov, tekem po pasemskih skupinah)

(1) Program obsega razpored šolanj, termine preizkušenj naravnih zasnov in lokalnih tekem po pasemskih skupinah za vsako lovsko gojitveno območje ter posebej razpored državnih tekem po pasemskih skupinah.

(2) Program pripravijo strokovne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije po pasemskih skupinah.

(3) Program sprejme in potrdi skupščina kinologov lovcev.

(4) Strokovne komisije vodijo evidence psov z opravljeno preizkušnjo po pasemskih skupinah.

V. SKRB ZA POSPEŠEVANJE LOVSKE KINOLOGIJE

7. člen

(skrb za pospeševanje lovske kinologije)

(1) Dejavnost lovske kinologije se financira iz sredstev pridobljenih iz lovišča, zato mora lovska organizacija stroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske kinologije, všteti v stroške lovišča.

(2) Način in višino poravnavanja stroškov za šolanje in uporabo lovskega psa določi upravljavec lovišča.

(3) Vodniki lovsko uporabnih psov so oproščeni nekaterih fizičnih del v lovišču.

VI. NADZOR

8. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja lovska inšpekcija.

VII. KONČNA DOLOČBA

9. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2002-2311-0184

Ljubljana, dne 7. novembra 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube