Kontrolna metoda 4. del

PujsaNatalija3.1 Osrednji slovenski register velike lovne divjadi in velikih zveri

Pomoč usposobljenih terenskih sodelavcev (tudi članov slovenske lovske organizacije) pri monitoringu populacij divjadi in velikih zveri smo na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete že večkrat uporabili, in sicer lokalno, na območju Lovišča s posebnim pomenom Jelen-Snežnik (Adamič in sod., 2006), leta 2004 pa smo pričeli tudi na ravni celotne Slovenije. Osrednji slovenski register velike lovne divjadi in velikih zveri (Virjent in Jerina, 2004) je bil oblikovan v začetku leta 2004 na pobudo drugega avtorja tega prispevka.

 

V njegovo vzdrževanje so vključene vse organizacije, v okviru katerih v Sloveniji poteka lov divjadi in velikih zveri (Preglednica 1). Prostorsko naj bi register prekrival vso Slovenijo. V njem se od začetka leta 2004 vodi enotna evidenca o vsej uplenjeni in/ali drugače izločeni (poginuli, povoženi) veliki divjadi in velikih zvereh v Sloveniji.

Preglednica 1: Osrednji slovenski register velike divjadi in velikih zveri – sodelavci in opis podatkov, ki so bili zbrani leta 2004.

Figure 1: Core Slovene Register of Big Game Species and Large Carnivores – collaborators and description of data gathered in 2004 

Pravne osebe, ki vzdržujejo register

Lovska zveza Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije: Lovišča s posebnim namenom

Triglavski narodni park

Biotehniška Fakulteta – oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Trajanje registra

Začetek: leto 2004; trajni zajem podatkov

Prostorska pokritost

Ozemlje RS

Prostorska natančnost zbranih podatkov

1 km2

Število osnovnih prostorskih enot (rastrskih celic 1 × 1 km) v registru

21.402

Oblika zbranih podatkov

Prostorsko opredeljena digitalna baza

Število sodelujočih lovskih organizacij v letu 2004

420

Število vnesenih enot (osebkov divjadi in velikih zveri) v letu 2004

50.600

Prostorska pokritost Slovenije v letu 2004

98,5 %

Za vsak izločeni osebek se v registru zbirajo podatki o: 1) lovski organizaciji (lovska družina, lovišče s posebnim namenom), 2) biološki vrsti (jelenjad, srnjad, gams, muflon, kozorog, damjak, divji prašič, medved, ris, volk), 3) spolu (moški, ženski), 4) neto (brez prebavnih organov in krvi) in transportni (brez notranjih organov, krvi, parkljev in glave) telesni masi, 5) ocenjeni starosti (na leto natančno), 6) trofejni vrednosti (točke, masa), geografski lokaciji (ime lokacije, šifra kvadranta) in 7) vrsti izločitve (reden odstrel, povoz, pogin ipd.) in 8) datumu (leto, mesec, dan) njegove uplenitve oz. izločitve.

Za zajemanje podatkov o natančni geografski lokaciji izločitve živali smo za vse lovske družine in lovišča s posebnim namenom pripravili karte (skupaj 428 kart) v merilu 1 : 50.000 z vrisanimi in oštevilčenimi kvadranti velikosti 1 x 1 km, s šifrantom, z okvirnimi mejami lovišča in natančnimi navodili za odčitavanje in vnos podatkov. Podatke o izločenih živalih so sproti vpisovali v evidenčne knjige odstrela po lovskih družinah in jih po koncu lovnega leta – po komisijskih kategorizacijah – vnašali v poenotene podatkovne baze na Zavodu za gozdove Slovenije, po Zvezah lovskih družin Slovenije in na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF.

Bistvena prednost omenjenega registra je v prostorski natančnosti evidentiranega mesta izločitve živali. V njem so podatki namreč prostorsko določeni na ravni kvadranta s površino 1 km², v starejših sistemih pa so bili opredeljeni z mejami lovišč.

Enoten, trajno vzdrževan register bo podlaga za prihodnje spremljanje uspešnosti upravljanja populacij divjadi in velikih zveri na več ravneh (lovske družine oz. lovišča s posebnim namenom; lovsko-upravljavska območja oz. zveze lovskih družin; država) in za prihodnje raziskave: (1) o območjih razširjenosti ter prostorski spolni in starostni zgradbi populacij divjih živali, (2) o odnosih med zgradbo življenjskega okolja divjadi in njenega telesnega in zdravstvenega stanja ter njene trofejne vrednosti, (3) o povezavah med populacijskimi značilnostmi (npr. gostoto) in škodo na kmetijskih površinah ali poškodbami gozda, (4) o odnosih med različnimi živalskimi vrstami ipd.

Praktično uporabnost Osrednjega slovenskega registra velike lovne divjadi in velikih zveri prikazujemo s podatki o izločeni jelenjadi v letu 2004. Na ozemlju Slovenije je bilo v koledarskem letu 2004 zabeleženih 4.718 izločitev jelenjadi. Za 4.433 osebkov (94 % vse izločene jelenjadi) so bile v mrežo kvadrantov posnete tudi lokacije njihovih izločitev. Vsaj ena izločitev jelenjadi je bila registrirana v 2.077 kvadrantih. Na podlagi evidentiranih lokacij izločene jelenjadi smo izdelali karto gostote izločitev te živalske vrste v Sloveniji. V ta namen smo uporabili fiksno kernelsko metodo (Worton, 1989), ki lokacijam (točkam) prilagodi zvezno tridimenzionalno funkcijo gostote verjetnosti. Iz karte je razvidno, da so lokacije odvzema jelenjadi sicer široko razpršene po večini države, vendar pa so območja, kjer je gostota odvzema višja, razmeroma majhna. Površina območja, na katerem je bilo izločene 95 % vse evidentirane jelenjadi v Sloveniji (več kot 4.200 osebkov), meri le 3.280 km² (fiksna kernelska funkcija: P = 0,95) ali dobrih 16 % ozemlja Slovenije. Območja z večjo gostoto odvzema in verjetno tudi z večjo populacijsko gostoto jelenjadi so: Kočevska, Snežniško-Javorniško pogorje in Menišija, del Prekmurja ob meji z Madžarsko, zahodni del Kamniško-Savinjskih Alp, Jelovica in Pohorje (Slika 1).

 

SlikaGostotaOdvzema

Slika 1: Gostota odvzema jelenjadi v Sloveniji v letu 2004 . Na območjih, ki so na sliki osenčena, je bilo skupaj realiziranega 95 % vsega odvzema jelenjadi v Sloveniji.

Figure 1: Density of red deer harvested in Slovenia in 2004. The shaded areas shown in the figure make up 95% of all red deer harvested in Slovenia.

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube